skip to Main Content
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Persyaratan
Cuti Besar
 1. surat rekomendasi dari kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja;
 2. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;
 3. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir (bagi yang memangku jabatan);
 5. bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (bagi pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan ibadah haji);
 6. kartu tanda penduduk.
Cuti Sakit
 1. surat rekomendasi dari kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja;
 2. surat keterangan dokter;
 3. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;
 4. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 5. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir.
Cuti Bersalin
 1. surat rekomendasi dari kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja;
 2. surat keterangan dokter;
 3. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;
 4. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 5. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir (bagi yang memangku jabatan).
Cuti Alasan Penting
 1. surat rekomendasi dari kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja;
 2. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;
 3. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir (bagi yang memangku jabatan).
Cuti diluar Tanggungan Negara
 1. surat rekomendasi dari kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja;
 2. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipi;l
 3. fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir (bagi yang memangku jabatan);
 5. fotokopi Kartu Pegawai;
 6. surat nikah (bagi pegawai negeri sipil wanita);
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk terakhir
 8. untuk persalinan ke IV dan seterusnya ditambah surat keterangan dokter .
Back To Top
Close search
Search